• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg2

Najnovšie oznamy

OZNAM

Dňa 19.4.2024 bude Mestský bytový podnik s.r.o. pre občanov ZATVORENÝ z dôvodu účasti zamestnancov na aktivitách Dňa Zeme 2024.

OZNAM – odpis meračov vody

 

Mestský bytový podnik s.r.o., prevádzkovateľ verejného vodovodu v extraviláne mesta Krupina, lokality Červená Hora – Líška, Stará Hora, Ficberg, Nová Hora – Kukučka , Kopanice

oznamuje,

že bude vykonávať odpis meračov vody, kontrolu vodomerných šácht v zmysle zmlúv o dodávke pitnej vody v termínoch:

9.4.2024-12.4.2024 lokality :

Nová Hora, Stará Hora, Červená Hora, Líška, Ficberg – odpočet vodomerov

15.4.2024-19.4.2024 lokality:

Kopanice, Tanistravár, Briač, Hozník, Barnove sady – odpočet vodomerov.

 

Žiadame odberateľov, aby si vodomerné šachty vyčistili a sprístupnili našim zamestnancom. Za pochopenie ďakujeme.

Mestský bytový podnik, s.r.o. Krupina ponúka na prenájom nebytové priestory:

v  Tržnica, Svätotrojičné námestie 20, prízemie – 20 m²

v  Tržnica, Svätotrojičné námestie 20, druhé poschodie  – 55 m²

v  Tržnica, Svätotrojičné námestie 20, druhé poschodie – 74 m²

v  Dom služieb, Svätotrojičné námestie 5, prvé poschodie – 22 m²

 

Priestory vhodné pre obchod, služby, kanceláriu.

 

info.: 0918 370 444

Oznamujeme odberateľom vody z verejného vodovodu  v lokalite Kopanice, že dňa 6.3.2024 bude z dôvodu prerušenia dodávky elektriny prerušená aj dodávka vody.


Mestský bytový podnik, s.r.o.  ako prevádzkovateľ verejného vodovodu v extraviláne mesta  Krupina oznamuje odberateľom, ktorí majú neuhradené faktúry v súvislosti s dodávkou vody, že táto bude prerušená  až do uhradenia nedoplatku.

Znovu zapojenie bude spoplatnené v zmysle zverejneného cenníka.

Mestský bytový podnik, s.r.o. oznamuje odberateľom tepla v bytových domoch a nebytových priestoroch v meste Krupina,  že dodávateľ tepla STEFE THS, s.r.o. zvyšuje cenu variabilnej zložky tepla od 1.6.2022 z 0,0532€/kWh bez DPH na URSO-m maximálnu schválenú cenu variabilnej zložky  ceny tepla na 0,0548 €/kWh.


Priložené súbory:
Informačná povinnosť prevádzkovateľa  voči odberateľom podľa  čl. 13 a 14 nariadenia EP a rady 2016/679 o ochrane osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov. Príloha č. 1 Obchodných podmienok  k Obchodnej zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu.

Priložené súbory:
                                   Pracovné hodiny
Mestský bytový podnik, s.r.o.
Pondelok                                                        7.00 – 15.00
Utorok                                                            7.00 – 15.00
Streda                                                             7.00 – 16.00
Štvrtok                                                     nestránkový deň
Piatok                                                              7.00 – 14.00

Obedňajšia prestávka                             11.00 – 12.00

Poruchy,počas pracovnej doby : 55 19 096, 0905 249 129
Havarijná služba po pracovnej dobe a cez víkend: 0907 811 306, 0915 850 118

Zodpovednou osobou na prijímanie podnetov v zmysle zákona NR SR  č. 307/2014  Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  je Blažena Dendišová, kontakt  :mb1krupina@gmail.com

OZNAM- verejný vodovod Kopanice


    Mestský bytový podnik, s.r.o. oznamuje, že pre odberateľov vody do sudov na vodnom zdroji Kopanice  bude výdajný deň každá streda od 14.00 -16.00 hod a to po telefonickom objednaní na č. 0907 811 306