• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg2

Najnovšie oznamy

Vážení zákazníci, oznamujeme Vám, že v období 27.12.2017 - 29.12.2017 bude kancelária Mestského bytového podniku zatvorená. Havarijná služba bude zabezpečená ako obyčajne - tel. č. 0915 850 118.

                                                             OZNAM – odpis meračov vody
Mestský bytový podnik s.r.o. správca verejného vodovodu v extraviláne mesta Krupina, lokality Červená Hora – Líška, Stará Hora, Ficberg, Nová Hora – Kukučka  a Kopanice
oznamuje,
 že v dňoch od od 2.10.2017 - 9.10.2017 bude vykonávať odpis meračov vody v uvedených lokalitách v zmysle zmlúv o dodávke pitnej vody:
2.10.2017 - 4.10.2017        KOPANICE
2.10.2017 - 3.10.2017        NOVÁ HORA
4.10.2017                           STARÁ HORA
5.10.2017 - 6.10.2017        ČERVENÁ HORA, LÍŠKA
9.10.2017                            FICBERG


 V prípade neprítomnosti je možné nahlásiť stav meračov na návratke, ktorú nechá náš zamestnanec na danej nehnuteľnosti alebo mailom na mbp@krupina.sk

Zároveň žiadame odberateľov aby si vodomerné šachty vyčistili a sprístupnili našim zamestnancom. Za pochopenie Ďakujeme

                                                                      Mestský bytový podnik s.r.o.

PONÚKAME NA   PRENÁJOM NEBYTOVÉ PRIESTORY:

TRŽNICA, Svätotrojičné nám 20

·      prízemie,14 m2

·      nájom 100€/mesiac


TRŽNICA, Svätotrojičné nám 20

·      2. poschodie, 75 m2

·      voľné ihneď


Dom služieb

   1. poschodie - 10 m2


info: 0918 370 444


Dom služieb

prízemie 21 m2

                                   Pracovné hodiny
Mestský bytový podnik, s.r.o.
Pondelok                                                        7.00 – 15.00
Utorok                                                            7.00 – 15.00
Streda                                                             7.00 – 16.00
Štvrtok                                                     nestránkový deň
Piatok                                                              7.00 – 14.00

Obedňajšia prestávka                             11.00 – 12.00

Poruchy,počas pracovnej doby : 55 19 096, 0905 249 129
Havarijná služba po pracovnej dobe a cez víkend: 0907 811 306, 0915 850 118

Cenník poplatkov a prác platný od 1.2.2016    
vodné zdroje *    


plombovanie domového vodomeru - osadenie značky montážnika, práca, materiál,doprava v extraviláne mesta Krupina -  9,35 €/ ks bez DPH
poplatok za prerušenie dodávky pitnej  vody z dôvodu neplatenia  alebo iného dôvodu zo strany dodávateľa  -  30 € bez DPH
poplatok za obnovenie prerušenej dodávky pitnej vody  z dôvodu neplatenia  alebo iného dôvodu zo strany dodávateľa -   30 € bez DPH
poplatok za prerušenie  a obnovenie dodávky pitnej vody na žiadosť odberateľa ( demontáž a montáž vodomeru)  -  20 € bez DPH
odčerpanie vody z domovej vodomernej šachty pri kontrole, odpise  domových vodomerov -   15 € /ks bez DPH
demontáž vodomeru pri ukončení odberu  -  20 € bez DPH
poplatok za zistenie neoprávneného napojenia na VV  fyzická osoba ( nepodnikateľ) **  -  130 € bez DPH
poplatok za zistenie neoprávneného napojenia na VV  právnická osoba,fyzická osoba ( podnikateľ)** -   1 000 € bez DPH
poplatok za zistenie neoprávneného odberu vody z VV  fyzická osoba ( nepodnikateľ)**  -  130 € bez DPH
poplatok za zistenie neoprávneného odberu vody z  VV  právnická osoba,fyzická osoba ( podnikateľ)** -   1 000 € bez DPH
    
* poplatky a práce na verejnom vodovode v správe MsBP, s.r.o.    
    
** poplatok nemá vplyv na dofakturovanie náhrady škody za neoprávnený odber pitnej vody    

Zodpovednou osobou na prijímanie podnetov v zmysle zákona NR SR  č. 307/2014  Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  je Blažene Dendišová, kontakt  :dendisovambp@krupina.sk

OZNAM- verejný vodovod Kopanice


    Mestský bytový podnik, s.r.o. oznamuje, že pre odberateľov vody do sudov na vodnom zdroji Kopanice  bude výdajný deň každá streda od 14.00 -16.00 hod a to po telefonickom objednaní na č. 0907 811 306