Mestský bytový podnik, s.r.o.  ponúka na prenájom nebytový priestor:

Dom služieb - 1. poschodie 75 m2

Tržnica, Svätotrojičné námestie 20, prízemie 20 m2, vchod z ulice