Voľné byty na prenájom


Mestský bytový podnik, s.r.o. ponúka do nájmu:

1 izbový byt na ul. J. Špitzera 11,prízemie, elektrické vykurovanievýška zábezpeky:

1 izbový byt -1 350€
2 izbový byt - 1 700€
3 izbový byt - 2 000€