Voľné byty na prenájom1 izbový ul. J. Śpitzera 11, prízemie , elektrické vykurovanie, bez balkóna


výška zábezpeky:

1 izbový byt -1 350€
2 izbový byt - 1 700€
3 izbový byt - 2 000€